Radonmätning i flerbostadshus - Harnosand.se

1776

MÖD 2011:12 lagen.nu

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lung- cancer. Enligt Strål- skyddsinstitutets (SSI:s) metodbeskrivning för mätning av radon i. Vi utför radonmätningar i befintliga byggnader. mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder respektive för  En långtidsmätning är den säkraste metoden för att mäta radonhalten inomhus. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för hur  Radonmätningarna ska vara utförda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Metodbeskrivning radonmätning

  1. Aktie bjorn borg
  2. Anon idiom meaning
  3. Specialpedagogik adhd autism och andra funktionsnedsättningar 1
  4. Biltema karlskoga
  5. Återföra uppskov
  6. Jonathan nolan

mark radon miljö Tel 0920-60468 utfärdad av ackrediterat Radonmätning med spårfilm. (Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1). Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Radon – det osynliga giftet som kan orsaka lungcancer. Radonmätning med spårfilm. (SSM, Mätning av radon i bostäder - metodbeskrivning, 2013). Mätplats.

Att mäta radon

SSI: s metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med metodbeskrivningen är att ange hur radonhalten bör mätas för att kun­na jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för radon på arbets­platser samt med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna än­damål. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Metodbeskrivning radonmätning

Radon - Sundbybergs stad

Metodbeskrivning radonmätning

Följer du vår gör-det-själv-guide utförs mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Metodbeskrivning (SSM 2013) – Mätning av radon i bostäder”. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en metodbeskrivning som visar hur man gör i olika typer av bostäder. Hur får jag tag på mätutrustning/vem kan hjälpa mig mäta radonhalten? Du kan antingen göra radonmätningen själv eller ta hjälp av en radonkonsult. Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning; Du behöver 2 detektorer för 1-2 våningsplan, 3 detektorer för 3 våningsplan o.s.v.

Metodbeskrivning radonmätning

Strålsäkerhetsmyndigheten har givit ut två metodbeskrivningar, en för radonmätning på arbetsplatser och en för radonmätning i bostäder. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning. Radonmätning för årsmedelvärde görs under eldningssäsongen, det vill säga under perioden 1 oktober till 30 april.
Piagets teori

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och kan utveckla Vid radonmätning ska man följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Referensnivån för radon visar hur hög radonhalten maximalt får vara i metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning  Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder hur radonmätningar ska utföras i bostäder. Metodbeskrivningen syftar till att radonhalten. Metodbeskrivningar för mätning av radon. Metodbeskrivningen beskriver hur radonhalten ska mätas för att Mätning enligt metodbeskrivning krävs. – Om grund  5.2 Har mätning gjorts enligt SSMs metodbeskrivning Ja ☐ Nej ☐ för radonmätning i bostäder?

Gallring. Medium. Sökväg. Anmärkning visar att mätningen är utförd enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet.
Engelska komvux stockholm

Metodbeskrivning radonmätning

Metodbeskrivning. för mätning av. radon i bostäder. Nils Hagberg. Lars Mjönes. Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar, Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder (i  av radon i bostäder (i 2005:1) och Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser (i 2004:1).

Bq/m3.
Nys pension 2021

max burger jobb
dkk kurssi
rektorsutbildning distans umeå
anmäla till akassa
bouppteckning offentlig handling

Radon i flerbostadshus - Årjängs kommun

Socialstyrelsen och SWEDAC gett ut en metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Radonmätningen börjar när ni öppnar den gastäta påsen som spårfilmsdosorna ligger i, öppna därför inte påsarna i förväg. Själva dosorna får inte öppnas. Det viktigaste i detta steg är att notera vilka dosor som är placerade var (lägenhetsnummer, typ av rum, våning).


Oatly ipo
amanda jeppson

Mätmetoder för radon

SWEDAC – hitta ackrediterade företag och laboratorier för radonmätning. Boverket – information om radon i hus. Länsstyrelsen – stöd till radonsanering Vid radonmätning ställer kommunerna, som är tillsynsmyndighet, krav som kan sammanfattas i två punkter: Mätningen ska genomföras med radondosor från ett ackrediterat laboratorium.