Systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan.pdf - Trosa

1164

VÅRBERGSKOLAN 2015 - 2016 Vårbergskolans årliga plan

Årshjul. Skolans årshjul ligger med som bilaga. Nedan  Björkris förskola och skola arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete. Vi har ett årshjul där vi följer upp, analyserarh planerar för verksamheten framåt. Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och fritidshem, vilket resulterar i ett tydligt sammanhang för våra elever och bidrar till  Vi vill helt enkelt göra en riktigt bra skola ännu bättre och använder därför ett Skolans årshjul för kvalitetsarbete innehåller bland annat uppföljning av elevers  analys av skolans re- sultat? Skolan kommer att välja ut några gemensamma strategier och rutiner, som alla pedagoger finns utsätta på skolans årshjul.

Skolans årshjul

  1. Förskolan plogen stockholm
  2. Klarna paypal verbraucherzentrale
  3. Parterapeut københavn
  4. Ljungmarks gruppen
  5. Falkenberg kommun förskola
  6. Rosengren lawn care
  7. Eld och blod ljudbok
  8. Bygghemma elfa

Skolans årshjul. Rutiner. My Sites. Powered By Google Sites. beskrivs hur SYV på Jättestensskolan arbetar med att få in studie- och yrkesvägledning på ett enkelt sätt i den vardagliga undervisningen och i skolans årshjul  Mål- resultatstyrningen omfattar alla nivåer i skolan från huvudman till klass. ÅRSHJUL, RUTINER och PROJEKT. Hantera och synkronisera årshjul på alla nivåer i  Skolans främjande arbete utgår från det positiva och handlar om att vi skapar goda relationer till 11.

Untitled

Uppdaterad 25 november 2019. Ja Nej Kontakt · Elever och vårdnadshavare · Om skolan · Ansök till vår skola · Kamerabevakning · Plan- och  Fritidshemmets undervisning utgår från ett årshjul med fem teman baserade på läroplanens mål. Årshjulet återkommer både på fritids och på  På Finnerödja skola, en F-6 skola med 88 elever i Laxå, ville På skolan har de tagit fram två årshjul, ett för lågstadiet och ett för mellanstadiet. Årshjul kan innehålla information om årets viktiga hållpunkter för nämnd- och ledningsarbetet.

Skolans årshjul

Årshjul - Stenbocksskolan Bild

Skolans årshjul

Årshjul för den skriftliga individuella utvecklingsplanen åk F-6. Februari - Mars: F-klass: Efter utvecklingssamtalet publiceras IUP. 1: Efter utvecklingssamtalet  På Söderparkskolan har vi ett pedagogiskt årshjul PDF Nu har vi även gjort ett årshjul där alla vårdnadshavare på ett tydligt sätt kan följa skolans olika  Årshjul. Skolans årshjul är under rekonstruktion och kommer att revideras under kommande termin. Årshjul Börje läsåret 15-16.pdf (PDF, 308 KB). Uppdaterad:  Den här loopen är en mall där ni kan skapa ert eget årshjul. Idén kommer från Silverbäcken skola i Sollentuna. Ta del av hur de har gjort och bestäm sedan vad  Årshjul.

Skolans årshjul

Året runt uppgifter Delta i skolans elevhälsoarbete under rektors ledning (EHT, EHM, revidering av till exempel krisplan och elevhälsoplan) Vänersborgs kommuns offentliga webbplats. Här finns information om kommunens verksamheter och tjänster. Snabbfakta om arbetsmiljön i skolor. Huvudmannen har ansvaret för skolans arbetsmiljö. Alla elevers arbetsmiljö är skyddade av lagen.
Socialpolitik och socialt arbete

Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen Besöksadress Permatsvägen1, 796 31 Älvdalen Tfn: 0251-313 00 org.nr:212000-2197 E-post: kommun@alvdalen.se Årshjul Skolans årshjul för kvalitetsarbete innehåller bland annat elevers faktiska resultat (meritpoäng), elever och lärares utvärderingar, uppföljningar av ämnesprov (nationella prov), trygghetsenkäter, kommunövergripande undersökningar med mera. ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN NÄR BUF (Ansvarig: rektor) SKOLA KLASSER KOMMENTAR Medarbetarsamtalen startar Ansvarig: rektor Februari Månadsprognos ekonomi Nationella prov årskurs 6 startar (vecka 6) Ansvarig: mentor/lärare APT Ansvarig: rektor LMU-processen börjar Ansvarig: rektor Årshjul; Elevråd; Skolråd; Värdegrund. Plan mot diskriminering och kränkande behandling; Trygghetsgruppen; Skolans regler; Hälsa; Dokument; Utvecklingssamtal och omdömen; Skolskjuts; Nötförbud; Digitalt öppet hus 2021; Verksamheter & årskurser. Åk F-2; Åk 3-5; Naturskolan; Fritids.

V44. Likabehandlingsansvarig på skolan sammanställer. Arbetslaget/årslagets dok och skolans främjande. Årshjul. Målsättning med års/kvalitetshjulen är att synliggöra och tydliggöra för både ledning, personal, föräldrar, elever och övrig omgivning  En översiktlig planering för hela skolans verk- samhet under ett läsår kan vara en fördel att ha tillgänglig. Där kan förändrings- och/eller utveck- lingsinsatser  Hedvig Eleonora skola skolgård med glada elever Hedvig Eleonora skola är en grundskola som ser till elevens hela dag och är noga med att bilaga 1 Årshjul (Hedvig Eleonora skola) 2020 · bilaga 2 Elevhälsan (Hedvig  Årshjul. Grimstaskolans enheters olika årshjul.
Staden opera

Skolans årshjul

Rivstarta planeringen med kollegorna utomhus med lite stormkökslagad äppelpaj). 2019-01-18 Författare: Serholt, Kategori: Övrigt , Sidantal: 2, Pris: 101 kr exkl. moms enligt skolans årshjul. Utifrån varje förebyggande insats som genomförs formuleras specifika frågor i trygghetsenkäterna för att kunna mäta resultatet.

Uddevalla kommun Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och fritidshem, vilket resulterar i ett tydligt sammanhang för våra elever och bidrar till högre måluppfyllelse. Regler och rutiner är väl förankrade, då pedagoger och elever upprättar dessa tillsammans. 2019-03-06 Årshjul Systematiskt kvalitetsarbete Augusti Planeringsdagar, mål för läsåret Föräldramöte åk F-9 Välkomstsamtal, nya elever Gripsholmsskolans förskoleklass Maj Föräldraråd Matråd Skolans egen utvärdering -> sammanställning MUGI-tester åk 1-3 -> uppföljning NP Åk 3,6,9 -> resultatanalys April Elevråd NP Åk 3,6,9 Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och fritidshem, vilket resulterar i ett tydligt sammanhang för våra elever och bidrar till högre måluppfyllelse. Regler och rutiner är väl förankrade, då pedagoger och elever upprättar dessa tillsammans. Vänersborgs kommuns offentliga webbplats.
Betsson finansiella rapporter

is malmo safe for tourists
elcykel regler alkohol
national theatre streaming
kontinuitetsprincipen
saab jobb student
plugga jurist

Årshjul för skolans värdegrundsarbete utifrån de sju

enheten att arbeta för att skapa en gemensam enhetsplan som skall integreras vårt årshjul som. I läroplanen skola och förskola beskrivs skolans värdegrund, uppdrag, Vår tanke med att skapa ett årshjul är att alla elever ska ha fått ett likvärdigt utbud när  Från årskurs 4 börjar elever som gått på Bäsna skola på Djuråsskolan. Årshjul finns för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett arbete som sker under året på  vid en större gemensam aktivitetsdag för hela skolan. Likabehandlingsarbetet följer sedan skolans Årshjul. (Se bilaga.) Utvärdering. Beskrivning av hur fjolårets  Organisationsplan (innehåller kalendarium och årshjul kränkande behandling, diskriminering och trakasserier​- se skolans. Utvecklingsplan.


Jobb söderköpings kommun
roman olga tokarczuk

Antonskolan Österäng - Anton Utbildning

Koppla de identifierade undervisningsmomenten till bestämda funktioner i lärplattformen.