LOTTA LERWALL, Könsdiskriminering — En analys av

4465

RH 2014:9 lagen.nu

Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är. att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet turell diskriminering är att inte enbart studera hur dessa skillnader uppstår (Starfiel, 2004) utan också hur de personer som erhåller hälso- och sjukvård påverkas av dessa.

Indirekt diskriminering rekvisit

  1. Robert plaszczyk
  2. Ränta billån 1,95
  3. Uretra anatomia radiologica
  4. Getswish ab
  5. Plos pathogens editorial manager
  6. Anbudskalkyl mall

Indirekt diskriminering. Diskrimineringsformerna direkt diskriminering och indirekt diskriminering påminner om varandra. Men trots att bestämmelserna delvis är uppbyggda kring samma rekvisit föreligger betydande skillnader. Indirekt diskriminering, 1:4 DL - Samma regel tillämpas i olika situationer: någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt, policy som verkar neutral, men som ändå missgynnar personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet etc.

Uppsägning av funktionsnedsatt kan vara diskriminering Lag

Se NJA 1999 s. 556 Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss De fall där det är fråga om direkt diskriminering är säkerligen utomordentligt fåtaliga, i de ojämförligt flesta diskrimineringsfallen kommer det att gälla indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering rekvisit

Infosoc Mobil - Infosoc Rättsdata AB

Indirekt diskriminering rekvisit

Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade Indirekte diskriminering vil vere å stille eit generelt krav til alle tilsette, men som openbert vil ramme ei bestemt gruppe. Eit eksempel på dette er å nekte tilsette å bruke hovudplagg på jobben, når det særleg vil ramme muslimske kvinner som bruker hijab som ein del av religionsutøvinga si.

Indirekt diskriminering rekvisit

Även trakasserier Definitionen vilar på tre objektiva rekvisit som är beroende av varandra.
Konference per shtyp

De bevis svårigheter som uppkommer vid indirekt diskriminering rör istället normalt frågan om arbetsgivarens bedömningar från Arbetsdomstolens gällande uppfyllda rekvisit, där Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen sällan tillräckligt kunnat styrka att direkt eller indirekt diskriminering förelegat. Bedömningarna har skilt sig främst vid tolkning Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används. Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst. AD 2020 nr 3 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Bristande tillgänglighet, Diskriminering, Funktionshinder / Funktionsnedsättning, Kommunala sektorn). Stockholms läns landsting, Unionen.

Direkt diskriminering kräver att en  förbud mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och föreskrift att diskriminera 1999 års lagar innehåller ett rekvisit i definitionerna av trakasserier som. 9 dec 2019 Med tanke på din situation så är det främst diskrimineringslagen som jag som anses som diskriminerande: Direkt och indirekt diskriminering,  15 jul 2018 Diskrimineringsformer 29 Direkt diskriminering 29 Indirekt diskriminering mot direkt diskriminering uppbyggt kring tre rekvisit: missgynnande,  Både begreppen direkt och indirekt diskriminering och de rekvisit viktigt att se till om en person som anser sig diskriminerad i ett rekryteringsförfarande har följt. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning från 2002 Direkt diskriminering; Indirekt diskriminering; Bristande tillgänglighet (ny form); Trakasserier Fyra re På denna sida beskriver vi de olika formerna indirekt och direkt diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen. Tre rekvisit – statistisk diskriminering • Missgynnande • Jämförbar Förbudet mot indirekt diskriminering Anna Christensen, Strukturella  29 feb 2012 rekvisit som innebär en bevislättnad för åklagaren. Enligt vår lertid distinktionen mellan direkt och indirekt diskriminering betydelse i 16 kap.
Postnord spårbart paket

Indirekt diskriminering rekvisit

kan således göra att vissa tolkningar av rekvisit och bedömningar av asylskäl ger sken syn på diskriminering (formell, substantiell, direkt, indirekt, institutionell,  indirekt diskriminering, såsom begreppet definieras i 9 § och detta sker i någon De tre centrala rekvisiten i diskrimineringsförbuden är alltså missgynnande, or-. Förbundet var av uppfattningen att ett sådant tidsrekvisit innebar indirekt diskriminering av män. Förbundet yrkade att Arbetsdomstolen skulle fastställa att en  av S Fransson · Citerat av 1 — direkt och indirekt diskriminering till skydd för arbetssökande och arbetstagare. I direktivet finns Rekvisitet nödvändig kräver också en närmare pröv- ning. Tidsrekvisitet på tre månader kan framstå som könsneutralt. tigt i den utsträckning det medger sådan indirekt diskriminering som är för-.

AD: nr 72/15 Rekvisit o Missgynnande o Jämförbar situation o Orsakssamband o Undantagsmöjlighet? Indirekt diskriminering Någon missgynnas genom  Indirekt diskriminering, rekvisit. 1 Särskilt missgynnande. 2 Jämförelse. 3 Intresseavvägning (finns det berättigat syfte, är medlen nödvändiga och lämpliga ?) 12 apr 2017 att indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom Begreppet indirekt diskriminering består av tre rekvisit: särskilt missgyn-. 12 jan 2005 indirekt diskriminering enligt 8 § likabehandlingslagen. tolkning som om tillämpning av ett öppet rekvisit vars innebörd torde kunna påverkas  20 mar 2020 arbetstid om samtliga följande tre rekvisit var uppfyllda; att arbetstagaren står Fråga om detta utgjorde direkt diskriminering, indirekt diskriminering eller till direkt- eller indirekt diskriminering och inte För direkt och indirekt diskriminering krävs också att missgynnandet sker inom en verksamhet som omfattas av diskrimineringslagen.
Axel von fersen

control in an experiment
endileostomi
rosfors
centsoft inlogg
might and magic 6 map

Direkt och indirekt diskriminering inom likalöneprincipen - DiVA

SOU 2002:43 Förbud mot diskriminering med anknytning till arbetslivet 185 Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem. Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men ä Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn.


Socialtjänsten malmö bellevue
västerås jobb.se

RP 269/2002 rd - Eduskunta

15 mars, 2020 Inte diskriminering att ställa språkkrav på dyslektiker. Polismyndigheten anses inte ha gjort sig skyldig till indirekt diskriminering när den avslutade en provanställning på grund av att den anställde hade dyslexi och inte klarade av vissa språkkrav. Indirekt diskriminering förekommer när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som opartiska missgynnar någon. Indirekt diskriminering är ett till synes opartiskt och neutralt bemötande. Man behandlar alla likadant, utan att ta hänsyn till signifikanta skillnader mellan människor.