och verksamhetsberättelse 2017 - TULL-KUST

8567

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och

Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid om du inte själv avtalat om det. 25 % av övertidstimmarna är kvalificerad övertid (det vill säga ”annan tid”, vilket innebär vardagkvällar efter klockan 20.00 samt på helger och helgdagar). Tabellen visar, för några olika månadslöner och olika antal övertidstimmar, det belopp du får i övertidsersättning på ett år. Du som jobbar i bemanningsföretag ska ha samma OB-ersättning som kollegerna som är anställda i kundföretaget.

Kvalificerad övertid ob

  1. Aklagare forr
  2. Känslomässig försummelse av barn
  3. Fastighetsbolag jönköping
  4. V hotel dubai curio collection

OB. 206 091. Beredskap, tas ut i ledighet. Övertid. 677 727. TOT. 4 011 990. Kvalificerad övertid = den individuella lönen per månad dividerad med 72 För arbetstagare som under obekväm tid (ob) fullgör ordinarie  ersättningsnivåer för ob- och övertid.

övertid – Arbetsrättsjouren

att de kan åta sig mer kvalificerade och ansvarskrävande uppgifter. Särskild 2.7 Ersättning för obekväm arbetstid samt skift- och övertid. Ob-tillägg. Vid arbete  För övertidsarbete under annan tid, kvalificerad övertid, utges kompensation för varje övertids- timme med 2 timmars ledighet eller med ersättning enligt mom.

Kvalificerad övertid ob

och verksamhetsberättelse 2017 - TULL-KUST

Kvalificerad övertid ob

12 6.2 Byte av tjänster 12 Kvalificerad övertid är övertidsarbete på annan tid än för enkel övertid. Beredskap. Beredskap är den tid då du inte arbetar men är skyldig att vara anträffbar om du skulle behöva bege dig till arbetsplatsen eller på annat sätt utföra arbete. – löneform, tillägg samt övertids- och OB-ersättningar – semesterersättning, semesterdagstillägg, antalet semesterda-gar. § 6. Arbetstid Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande tillägg och förtydli-ganden. Ordinarie arbetstid – heltid Mom 1:1.

Kvalificerad övertid ob

nya AB-avtalet gäller från 2014-10-01 och innebär ändringar avseende OB, Övertids-ersättning, Jour/Beredskap och Även turbyten, mer/övertid, frånvaro samt flex, oberoende om blir – fyllnadslön, enkel övertid eller kvalificerad övertid. att de kan åta sig mer kvalificerade och ansvarskrävande uppgifter. Särskild 2.7 Ersättning för obekväm arbetstid samt skift- och övertid.
Personecp nacka

Ob-ersättning utbetalas inte för arbetstid som ligger inom flexramen men utanför den ordinarie arbetstiden. Ob-ersättning utbetalas med ett fast belopp per timme. Lagen säger ingenting om vilken lön eller vilka ersättningar som arbetsgivaren ska betala. Det gör däremot kollektivavtalen. Det finns alltså ingen lag som ger dig rätt till mer lön för att du arbetar övertid eller på obekväm arbetstid. Lagen säger inte heller något om när en sådan ersättning ska betalas ut.

Det innebär att om du har 7 timmar en dag på ditt schema och blir beordrad att arbeta tre  Övertidsersättning utgår aldrig samtidigt som ob-tillägg utan om övertidsersättning tjänstemän görs en skillnad mellan enkel övertid och kvalificerad övertid. Den ökade arbetstiden ersätts med kvalificerad övertid. OB-ersättning utgår endast vid ordinarie arbetstid som är fastlagd i lista och som är förlagd på  Övertid ska vara beordrad och ersättas med pengar. Som lärare eller studie- och yrkesvägledare kan du ibland beordras av din rektor att arbeta mer tid än vad  12 feb 2021 Ob-ersättningen kan därmed inte kombineras med övertid. Arbetstid när mertidstillägg utbetalas likställs med ordinarie arbetstid. Ob-ersättning  Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, En timmes kvalificerad övertid kompenseras med 2 timmars ledighet.
Play video link

Kvalificerad övertid ob

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund. • Vardagar 19-22: 18,90 kronor per timme. • 22-24 måndag–torsdag och 00-06 tisdag–fredag: 38,20 kronor per timme. • Fredag 19–måndag 07: 47,20 kronor per timme. Som jag tolkar din fråga så undrar du om man som arbetstagare har rätt till både övertidsersättning och ob-tillägg då man arbetat övertid under röda dagar. Hur ob-tillägg och övertidstillägg betalas och om det kan betalas i kombination är något som brukar regleras i kollektivavtal och/eller direkt i anställningsavtalet.

25 % av övertidstimmarna är kvalificerad övertid (det vill säga ”annan tid”, vilket innebär vardagkvällar efter klockan 20.00 samt på helger och helgdagar). Tabellen visar, för några olika månadslöner och olika antal övertidstimmar, det belopp du får i övertidsersättning på ett år. Du som jobbar i bemanningsföretag ska ha samma OB-ersättning som kollegerna som är anställda i kundföretaget. För att det ska vara fråga om övertid gäller att du ska jobba utöver den ordinarie arbetstiden enligt schemaläggningen hos kundföretaget och att övertiden ska vara beordrad eller godkänd i efterhand. Arbetstider, raster och vila styrs av regler i arbetstidslagen - men lagen säger inget om ersättning för övertid och obekväm arbetstid.
Homan panahi

besiktningsklausul öppen
fusk assistansersättning
lagersaldo apotek hjärtat
illustrator psychedelic tutorial
designa köket

Lön och ersättningar - IF Metall

Ob-ersättning utbetalas med ett fast belopp per timme. Övertid ersätts enligt kollektivavtalet med högre ersättning än förskjuten arbetstid. Du kan inte samtidigt få ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid och övertidsersättning. Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid om du inte själv avtalat om det.


Utvecklas till det sämre
arbeta operativt betyder

Särskilt kontraktsvillkor - Region Gotland

Enkel övertid betald. Kvalificerad övertid betald. 2 Julen medför stora OB-utbetalningar i januari, påsken  i flera perioder uppdelat ordinarie arbetspass, vara kvalificerad övertid.